Årtusindets begivenhed

En enestående begivenhed er indtruffet i vor tid! Bibelens to testamenter - Det Gamle og Det Nye er blevet udvidet med et tredie. Kristendommens kærlighedsbudskab har med dette Tredie Testamente fået den virkelighedsforankring, som det hidtil har manglet. Svaret på de evige spørgsmål, løsningen på livets gåde, udødeligheden og Guds eksistens - forklares her logisk og videnskabeligt. Guds veje er ikke længere uransagelige!

Det Tredie Testamente forvandler kærlighed, dvs. dette "at elske sin næste som sig selv", til videnskab ved at påvise denne livsholdnings harmoni med et kosmisk verdensbillede. Alle verdensreligioners kærlighedsbudskab bliver dermed forankret i virkeligheden. Det Tredie Testamente påviser det kloge i at gøre det gode! Selviskhed er et symptom på uvidenhed, man ved ikke hvad man gør. Den gode er ikke tåbelig, han er vis! I lyset af Det Tredie Testamentes kosmiske verdensbillede bliver Kristi kærlige væremåde udtryk for strålende logik og videnskab.

At Kristi mission ikke var helt færdig fremgår af hans udtalelse om fremtiden. Han sagde til sine disciple: "Jeg har endnu meget at sige jer; men I kan ikke bære det nu; men når han, sandhedens ånd, kommer, skal han vejlede jer til hele sandheden, thi han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og det, der kommer, skal han forkynde jer." (Joh. 16, 12-14)

Er Det Tredie Testamente virkelig opfyldelsen af denne profeti? Ja, ifølge Martinus, værkets forfatter, forholder det sig sådan. Dette er en påstand, der kan kontrolleres. Argumentationen findes i det samlede værk, Det Tredie Testamente. Det Tredie Testamentes hovedværk består af syv bind og hedder på originalsproget - dansk - Livets Bog, som tillige er dets internationale titel. Titlen henviser til virkeligheden som al visdoms kilde. Den eksisterende altomfattende virkelighed er den sande bøgernes bog: Bibelens Bibel. Derfor må alle teorier, opfattelser og påstande bedømmes ud fra denne bog.

TTBooks300


Livets Bog 1-7 Martinus skriver: "Livets Bog skal således give den studerende et indblik i, hvorledes denne korrespondance eller denne livets direkte tale eksisterer som tilværelsens absolut eneste fundamentale religion, idet den nemlig kun kan eksistere med absolut alle som lærere, alle som elever og alt som læresætninger. Da alle levende væsener derved eksisterer som fødte medlemmer af denne religion, har den ingen forudgående indmeldelses- eller optagelsesceremonier. Og da dens område fra evighed til evighed omspænder intet mindre end selve Altet, har vi her den eneste eksisterende religion, i hvilken der i bogstavelig forstand kun findes en hjord og en hyrde.
(Livets Bog 1, stk. 15)


Velkommen!

Stiftelsen Tredje Testamentet