Stiftelsen Tredje Testamentet

Stiftelsen Tredje Testamentet i Göteborg har til opgave at:

     Informere om at Det Tredie Testamente er fortsættelsen på bibelens gamle og nye testamente.
     Informere om at Det Tredie Testamente indeholder en kærlighedens videnskab.
     Informere om det evige verdensbilledes nødvendighed for etableringen af et globalt fredsrige.
     Gøre informationen globalt tilgængelig.
     Stille informationsmateriale til rådighed.
     Uddanne informatører.


Vi behøver også din hjælp. Hele informationsprojektet er nonprofit och hviler på private bidrag. Hvis du vil støtte projektet økonomisk kan du gøre det her.

Du kan kontakte os her.