VindueDkHvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

11Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

Årtusindets begivenhed


Den 24. november 1981 udgav Borgens forlag 'Det Tredie Testamente'. Tidligere samme år, den 8. marts, var Martinus gået bort – et tres år langt forfatterskab var afsluttet.

Martinus afslørede således først efter sin bortgang den virkelige titel på sit livsværk for omverdenen: Det Tredie Testamente. Under hele sin levetid camouflerede han altså sit arbejdes virkelige identitet, interessen skulle rettes mod indholdet i værket, og ikke mod ham som person.

Med titlen slår Martinus fast, at hans forfatterskab er en direkte fortsættelse af Kristi mission. Denne fortsættelse er beskrevet i Bibelen*, som den vestlige kultur er så intimt forbundet med. Det er naturligvis en utroligt udfordrende påstand. Men det burde være temmeligt enkelt at afgøre, da bøgerne er fuldt offentligt tilgængelige. Er dette resultatet af et moralsk geni på højde med Kristus, eller er der tale om en falsk profet? Vis os, at vi tager fejl, og vi vil omgående lukke denne webside!

Men .. hvad skal vi med et tredje testamente? Kan Kristus kærlighedsbudskab og Bibelens Bjergprædiken forbedres? Kan noget menneske komme højere end den praktisk væremåde Kristus demonstrerede under sin korsfæstelse da han beder om tilgivelse for sine bødler?

Det Tredie Testamente forklarer livet i logiske tankerækker, vi selv kan ransage med forstanden. Dermed forbindes Kærlighedsbudet med det praktiske dagligliv. Den der handler godt og kærligt mod sin næste er ikke naiv, men vis!

  • Bibelens påstand: 'vi høster som vi sår ' skal forstås set over flere liv. Det vi gør mod vore omgivelser, det gør vi også mod os selv i dette eller kommende liv. Hvorfor forfølge en fjende der i virkeligheden ikke kan dø?
  • Udødeligheden og skæbnedannelsen fra liv til liv er en realitet via vores usynlige evige jeg, der overlever enhver organisme og tager alle erfaringer med sig fra liv til liv.
  • Biblens påstand 'alt er såre godt' bekræftes i lyset af den evige verdensplan. I  dette højeste perspektiv er livet en evig passage gennem kredsløb af lys og mørke. Lidelse er blot en midlertidig tilstand - livets mørkekontrast – der bringer os hurtigt tilbage til Gud, alkærligheden og det virkelige  liv.

Det er naturligvis op til enhver selv at undersøge om der er virkelighed bag Bibelen og de andre religioners ophav. Du kan starte med at høre Martinus holde foredrag, dele dine tanker og spørge løs på forummet, eller bidrage på anden vis med klager eller hurrahråb. Dette er en neutral nonprofit informationsportal, så vi hjælper dig gerne!

Stiftelsen/Informationscentret Tredje Testamentet og Fonden Det Tredie Testamente
 
*(Joh. 16:12-13 og Joh. 14:25-26)
 


Pin it