VindueDkHvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

11Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

Stykke 639-642 spørgsmål


Livets Bog III - Kosmisk kemi

Stykke 639 - 642
Spørgsmål:
  1. Hvorfor kan intet eksistere uden at udgøre et stadium i et kredsløb ?
  2. Bevis at udviklingen ikke slutter med den jordmenneskelige mentalitet.
  3. Hvilke riger udgør spiralkredsløbets primitive sfære og hvilke udgør dets intellektuelle sfære ?
  4. Forklar symbol nr 10  "Kredsløbsprincippet" og giv en beskrivelse af spiralkredsløbets fire åretider.
  5. Hvad mener Martinus med udtrykkene "indirekte" og "direkte" korrespon­dance mellem de levende væsener?
  6. Hvad er det, der i spiralkredsløbets efterårszone skaber liv og ud­vikling i væsenets talentkerner fra forrige spiral (d.v.s. talent for skabelse af plante- og dyreorganismer) ?
Pin it