VindueDkHvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

11Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

Stykke 278-288 spørgsmål


Livets Bog I - Indledning

Stykke 278 - 288
Spørgsmål:
  1. Forklar symbol nr. 8,
  2. Hvad er bestemmende for væsenets pladsering på udviklingsstigen?
  3. Hvorfor er forestillingen om døden opstået ?
  4. Hvad er grundårsagen til at de levende væsener på udviklingsstigen fremtræder i forskellige arter?
  5. Nævn en konsekvens af at kropsudformningen er et resultat af erfaringer fra tidligere liv.
Pin it