VindueDkHvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

11Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

Stykke 266-277 spørgsmål


Livets Bog I - Indledning

Stykke 266 - 277
Spørgsmål:
  1. Forklar begrebet udvikling, Hvordan kan man konstatere at udvikling finder sted ?
  2. Hvorfor befinder alle sig ikke på samme stadie i udviklingen ?
  3. Martinus viser at foruden det vi almindeligvis erkender som levende, såsom dyr, fugle, fisk osv., er også mælkevejssystemer (galakser), organer, celler, molekyler, elementarpartikler at betragte som levende væsener. Hvordan kan man motivere dette?
  4. Hvordan er de levende væseners organismer organiserede i forhold til hinanden ?
  5. Forklar symbol nr. 7
Pin it