VindueDkHvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

11Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

Stykke 253-265 spørgsmål


Livets Bog I - Verdensaltets grundenergier

Stykke 253 - 265
Spørgsmål:
 1. Hvad er alt der kan opleves identisk med ?
 2. Forklar hvad en oplevelse er.
 3. Hvordan fremtræder verdensaltets samlede energi ?
 4. Forklar for hver grundenergi:
  - dens funktion
  - dens gennemtrængningsevne
  - på hvilket tilværlsesplan den udgør den højeste bevidsthedsfaktor.
 5. Forklar symbol nr. 6.
 6. Hvorfra stammer al kundskab vi har eller vil få ?
 7. Hvad er det som afgør udstrækningen af den kundskab væsenet til en hver tid besidder ?
 8. Hvad er grundenergiernes højeste analyse eller evige facit ?
Pin it