VindueDkHvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

11Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

Stykke 245-252 svar


Livets Bog I - Indledning

Stykke 245 - 252
Svar:
  1. Se teksten.
  2. De dyriske tendenser hæmmes gennem kultur, øvrighed og retsvæsen og gennem de lidelser og besværligheder de i sig selv afføder. De menneskelige tendenser stimuleres og bæres af religion, oplysning, højere videnskab og uselviskhed eller ren kærlighed.
  3. Den store fødsel repræsenteres på jorden af verdensgenløsere, som allerede i foregående liv på højere planeter har oplevet nævnte fødsel i sin fundamentale udstrækning og som nu for at missionere eller skabe kultur på jorden er blevet født på nævnte klode.
Pin it