VindueDkHvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

11Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

Krig eller fred?

Det er ikke tilfældigt, at Martinus har valgt at placere de følgende to symboler på for- og bagsiden af sit værk.

Klik på symbolet for at forstørre det:

Mørket - symbol nr. 19

Mørket

Bagsidens symbol hedder; Gennem indvielsens mørke – helvede eller ragnerok
– Symbol nr. 19

 

Det dræbende princip
Den store orange bue og sværdet fra venstre symboliserer en mørk handling, der kommer over individet (den hvide trekant). Her svares med hævnens princip (sværdet), som vi kender det formuleret i det Gamle Testamente: øje for øje og tand for tand.

Vi høster som vi sår fra liv til liv
Med det kosmiske syn ses, hvorledes vi selv skaber vor skæbne fra liv til liv (orange firkanter), afbrudt af hvileperioder i de åndelige verdener (gule firkanter).

Det dræbende princips konsekvenser
Krig, politiske og religiøse kampe, fattigdom, sygdom og nød, skyldes uvidenhed om evigt liv og skæbneloven. Man tror, at man kan så krig og høste fred.

Først efter høsten af lidelserne fødes forståelsen af livets kærlighedslov, ”Elske Eders fjender og velsigne dem, som forbander Eder, gøre dem godt som hade Eder, og bede for dem som krænke og forfølge Eder”.

Kødspisningen er yderligere et eksempel på, at menneskene ”ikke vide hvad de gøre”. Al lidelse vi påfører andre levende væsener, store såvel som små, vender tilbage til os selv. Vulkanen symboliserer naturkatastrofer – og viser, at vi ikke er helt beskyttede i forhold til vort makrovæsen, Jorden. Vi udgør selv et makrovæsen i forhold til vor organisme. Hvis vi byder den ringe kår, fødes vi i ydre naturområder, der er tilsvarende farlige. Men selv under mørkeindvielsen, i ”det dræbende princips sfære”, er vi omgivet af alkærligheden (stråleglorien). Den modtagelige sjæl kan altid finde vejledende lys, der viser vej ud af mørket. 

 

Klik på symbolet for at forstørre det:

Lyset - symbol 23

Lyset

Forsidesymbolet hedder: Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse
– Symbol nr. 23

 

Det livgivende princip
Her illustreres det Nye Testamentes alttilgivende moralprincip – målet med udviklingen. De to forbundne hænder symboliserer, at det kærlige menneske møder fjendskab (venstre orange bue) med venskab (højre gule bue), og dermed skaber en lys og lykkelig fremtid for sig selv og sin næste i dette og fremtidige liv (de firkantede felter iblandes mere og mere gul farve). Hver lidelseserfaring gør os med tiden mere medfølende, indtil vi kun nænner at gøre det gode som Kristusvæsenet på symbolet.

Det kosmiske livssyn
Nederst på de to symbolers sorte baggrund illustreres det kosmiske livssyn med de mange jordeliv, skæbneloven og udviklingen fra dyr til menneske. Vi ser, at Det Tredie Testamente underbygger Det Ny testamentets moralprincip.

Målet med de mange jordeliv er at lære os at “elske Gud over al ting og vor næste som os selv”. Vi er da blevet til “mennesket i Guds billede efter hans lignelse”.
© Ophavsretten til Martinus kosmiske symboler indehaves af Martinus Institut i København.
 

 


Pin it