VindueDkHvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

11Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

Nonprofit

Hele dette informationsprojekt er nonprofit og bygges på private bidrag. Uden disse tavse hjælpere fandtes ingen brochurer, udstillinger og hjemmesider! Vi er derfor stadig nød til at pege på fondens og stiftelsens behov for kontinuerlig økonomisk hjælp til betaling af faste udgifter og nødvendige projekter. Bidrag anvendes udelukkende til de nævnte foremål som ses her. Dette gælder for den svenske stiftelse. Det er vores håb, at du vil give et bidrag til dette nonprofit arbejde.


I Danmark er det Fonden Det Tredie Testamente som står for udstillinger. Stiftelsen i Sverige som står for denne hjemmeside har derfor valgt at pege på Fonden hvis man vil støtte informationsarbejdet.

Hvis du vil støtte Fonden Det Tredie Testamente (se regnskaber her):
Bankkonto i Danmark: Reg.nr. 3572 Kontonr. 3572518515
IBAN konto: DK4930003572518515
SWIFT BIC kode: DABADKKK

 

Stiftelsen Tredje Testamentet Göteborg


Pin it