VindueDkHvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

11Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

symbol 19b

Gennem indvielsens mørke – helvede eller ragnerok
– Symbol 19

”Øje for øje, tand for tand...”

Symbolet forklarer, at den egentlige årsag til al lidelse, smerte og ulykke i livet er uvidenhed.

Den lille hvide trekant symboliserer et levende individs evige "jeg". Rækken af orange og gule firkanter nederst på symbolet, viser reinkarnationen, altså at vores liv fortsætter fra jordeliv til jordeliv (orange) afbrudt af ophold i de åndelige verdener (gult).

I dette tilfælde modtager individet en mørk karma, symboliseret ved den orange bue, der kommer ned fra venstre og sværdet gennem hjertet/organismen. Det opadrettede sværd symboliserer, at individet svarer igen via hævnens princip. Det ved ikke, at det selv har skabt sin mørke skæbne (skæbnebuen der returnerer), og det er ligeledes uvidende om, at det med sit gensvar fortsat binder sig til mørkets kulminationszone. Det kender ikke meget til verdensaltets grundtone, kærligheden (symboliseret ved stråleglorien bag skelettet).

Flammehavet symboliserer krig, revolution, oprør, strejker, lockouter, politisk kamp, religionsstrid, fattigdom, sygdom og nød. Vulkanen symboliserer naturkatastrofer såsom jordskælv, oversvømmelser, cykloner mm. – og dermed også den lidende tilstand jordmenneskene somme tider byder mikrovæsenerne i deres egen krop. Med vores handlinger mod vort eget mikrokosmos skaber vi også skæbnevirkninger, der kommer tilbage via makrokosmos, og omvendt.

Men den mørke del af skæbnen er ikke en straf fra Gud og mørket kan ikke besejres med Moselovens påbud: ”Øje for øje og tand for tand”. Det er alt sammen udtryk for en indvielse, der giver os evne til medfølelse og humanitet og med tiden gør os modtagelige for viden om Gud. Erfaringerne lærer os at skelne mellem hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige handlinger.

Først når man selv er blevet ”besejret” tilstrækkeligt mange gange vil sandheden bag Jesus ord om at ”elske eders fjender og velsigne dem, som forbander eder, gøre dem godt som hade eder, og bede for dem som krænke og forfølge eder”, begynde at dæmre.

Lyset fødes i mørket. Bibelen har forudsagt en ”trængselstid” med ”jammer”, ”frygt”, ”krigslarm og rygter om krige” (Matt. 24, Mark. 13, Luk. 21 og Joh. 14-16). I denne tid skulle Bibelens kærlighedsbudskab ifølge Kristus forklares og udlægges: ”Talsmanden den hellige ånd, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære eder alt og minde eder om alt, hvad jeg har sagt eder”. (Joh. 14.25).

Denne lovede ”Talsmand” er således en endelig, urokkelig videnskabelig forklaring på Jesus kærlighedslære. En viden om de skjulte realiteter bag den fysiske verden åbenbaret for det moderne, humane, intellektuelle menneske. Martinus værk, Det Tredie Testamente, er denne Talsmand.

Martinus’ egne forklaringer til symbol 19 findes i symbolbogen ”Det evige verdensbillede” bind 2.

© De kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.

 

symbol 23b

Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse
– Symbol 23

”Slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til”
På symbolet viser de to forbundne hænder hvorledes et alkærligt væsen møder mørke og ”fjendskab” (den store orange karmabue) med venskab. Denne humane handling (den gule bue) vender senere tilbage til det selv samme evige individ (den lille hvide trekant) i form af lys og glæde.

I Det Gamle Testamente lader Gud menneskene kende formålet for skabelsesprojektet: ”Lader os gøre et menneske i vort billede efter vor lignelse” (1. Mosebog kap 1:26). Det var Jesus mission at vise et sådan fuldkomment menneskes væremåde. Hans ord og væremåde blev i Bibelen bevaret for eftertiden – verden fik et praktisk eksempel på målet med skabelsen og udviklingen.

Kristus kunne vende den humane væremåde mod sine forfølgere og bede for disse midt under sin egen korsfæstelse med ordene: ”Fader forlad dem, thi de vide ikke hvad de gøre” (Luk.23:34). Sådan handler et færdigt menneske i den alkærlige Guds billede.

Det er denne væremåde, der vil føre menneskeheden ud af mørket, (symboliseret ved skyerne) der fortrænges af lyset fra Gud (den lysende trekant) via verdensgenløsningen (den strålende stjerne udenom.)

Dette sker gradvist ved udvikling fra fra det ene liv til det næste (de mindre cirkler). De firkantede gul/orange felter symboliserer de enkelte jordeliv, der afbrydes af ophold i den åndelige verden (lysgule felter). Individet handler mere og mere humant (de små karmacirklerne iblandes mere og mere gul farve).

Vores stadig voksende medfølelse og samvittighedsevne viser, at vi er på vej til den alkærlige tilstand. Tilsidst nænner vi kun at gøre det gode ligesom Kristusvæsenet på symbolet.

Martinus symbol nr. 23 forklares i symbolbogen: ”Det evige verdensbillede” bind 2.

© De kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.

Danish Danish
Sweden Swedish
Iceland Iceland
English English
German German
French French
Spanish Spanish
Portuguese Portuguese
Russian Russian
Hungarian Hungarian
Arabic Arabic
Esperanto Esperanto

 

Er Det Tredie Testamente den lovede fortsættelse på Bibelen?  

Martinus' skrifter og symboler påviser hvorledes dette ”at elske sin næste som sig selv” er livets højeste videnskab.

Her kan du danne dig et overblik, læse introduktionen, downloade materiale eller stille spørgmål til de kosmiske analyser. Du kan også fordybe dig i analyserne via det omfattende studiemateriale eller høre Martinus holde foredrag. Dette informationsprojekt er nonprofit.

Kontakt os her.

Velkommen!
Stiftelsen Tredje Testamentet

 

Hør Martinus holde foredrag nu - live - vælg her fra en lang liste! Eller klik herunder på foredraget  om Det Tredie Testamente fra den 10 februar 1969.Pin it